Bookmark and Share

Výzva pro pořadatele 2013

Vydáno dne 24. 09. 2012 (3600 x přečteno)

Žádost musí být podána nejpozději do 31. října 2012. V žádosti je nutné uvést závazné prohlášení, že jste se seznámili s podmínkami stanovenými pro pořadatele (podmínky jsou uvedeny v „Pravidlech EXTRALIGY" a že tyto podmínky respektujete a v případě udělení pořadatelství zabezpečíte jejich plnění v celém rozsahu. Žádost musí být podána v písemné podobě s podpisem statutárního zástupce organizace (starosta SDH) a razítkem. V žádosti prosím uveďte kontaktní údaje (název organizace, kontaktní osobu vč. adresy, tel., mobil, e-mail atd.).


O pořadatelích EXTRALIGY ČR v PÚ rozhodují oprávnění volitelé a to tajnou volbou, která proběhne na podzimním jednání tohoto sdružení pravděpodobně 10. listopadu 2012. Průběh volby se bude řídit pravidly, které schválila rada extraligy. Seznam všech zájemců bude veřejně přístupný na těchto stránkách.

Adresa sdružení:
EXTRALIGA ČR v PÚ
Ing. Jiří Čech
Kavalcova 11a, 792 01 Bruntál
více info na tel.: +420 724 144 263 nebo emailu jiri.cech@atlas.cz


Pravidla volby pořadatelů seriálu extraligy ČR v požárním útoku pro rok 2013.

Volby pořadatelů extraligových závodů v roce 2013 proběhne na podzimním zasedání oprávněných volitelů následujícím způsobem:

V prvním kolem budou volitelé volit pořadatele nového ročníku jen z přihlášených kandidátů, kteří extraligu ještě nikdy nepořádali (nováčci). O tom, kolik nováčků bude zvoleno, rozhodne rada extraligy před touto volbou. Počet bude záviset především na počtu kandidujících nováčků. V případě, že kandidujících nováčku bude minimální množství, může je rada doplnit i o ty kandidáty, kteří extraligu letos nepořádali. Podle počtu kandidátů v tomto kole pak mohou být zvolení až 3 noví pořadatelé.

Všichni neúspěšní kandidáti pak postupují do druhého kola, ve kterém volitelé z nich a ze všech ostatních kandidátů zvolí zbývající počet pořadatelů.

Rada extraligy chce těmito pravidly oživit volbu pořadatelů a dát šanci i těm kvalitním kandidátům, kteří mezi tradičními pořadateli měli malou šanci na zvolení. Doufá, že se najdou kvalitní kandidáti i z oblastí, ve kterých ještě extraliga nikdy neproběhla.


Zdroj: http://www.extraliga-pu.cz