Bookmark and Share

Výzva pro pořadatele 2014

Vydáno dne 11. 10. 2013 (3319 x přečteno)

EXTRALIGA ČR v POŽÁRNÍM ÚTOKU, sdružení právnických osob VYZÝVÁ zájemce o zařazení soutěže do seriálu EXTRALIGY ČR v PÚ v roce 2014 k podání písemné žádosti o pořadatelství.


Žádost musí být podána nejpozději do 15. října 2013. V žádosti je nutné uvést závazné prohlášení, že jste se seznámili s podmínkami stanovenými pro pořadatele (podmínky jsou uvedeny v „Pravidlech EXTRALIGY" a že tyto podmínky respektujete a v případě udělení pořadatelství zabezpečíte jejich plnění v celém rozsahu. Žádost musí být podána v písemné podobě s podpisem statutárního zástupce organizace (starosta SDH) a razítkem. V žádosti prosím uveďte kontaktní údaje (název organizace, kontaktní osobu vč. adresy, tel., mobil, e-mail atd.).

O pořadatelích EXTRALIGY ČR v PÚ rozhodují oprávnění volitelé a to tajnou volbou, která proběhne na podzimním jednání tohoto sdružení pravděpodobně 2. listopadu 2012 v Brně. Průběh volby se bude řídit pravidly, které schválila rada extraligy. Seznam všech zájemců bude veřejně přístupný na stránkách http://www.extraliga-pu.cz.

Adresa sdružení:
EXTRALIGA ČR v PÚ
Ing. Jiří Čech
Kavalcova 11a, 792 01 Bruntál


více info na tel.: +420 724 144 263 nebo emailu jiri.cech@atlas.cz

 


Zdroj: http://www.extraliga-pu.cz/