Bookmark and Share

Pozvánka na jednání sdružení

Vydáno dne 19. 10. 2018 (1065 x přečteno)

Ve smyslu prováděcích předpisů EXTRALIGY ČR v PÚ pro rok 2018 naplňuje Váš Sbor dobrovolných hasičů podmínky účasti na podzimním jednání tohoto sdružení. Jménem rady EXTRALIGY si Vás na toto jednání dovoluji co nejsrdečněji pozvat. Schůze se uskuteční v neděli 21. října 2018 od 12:00 hod. V restauraci Na Hnilišti, Na Hliništi 1993/1, 586 01 Jihlava


Předmětem jednání bude následující program:

1. Zahájení, kontrola mandátů (11:45 - 12:00)

2. Organizační záležitosti, volba mandátové a volební komise

3. EXTRALIGA ČR v PÚ v roce 2018

4. Představení žadatelů o pořádání soutěží EXTRALIGY v roce 2019

5. Volba pořadatelů soutěží EXTRALIGY HVP v PÚ pro rok 2019

6. Návrhy a připomínky pro „Členskou schůzi EXTRALIGY ČR v PÚ“ k pravidlům soutěží, jejich organizaci atd.

7. Zpráva volební komise o výsledku výběru pořadatelů

8. Stanovení termínů konání soutěží zařazených do EXTRALIGY 2019

9. Závěr


Z důvodu omezené kapacity jednacích prostor je pozvánka určena maximálně pro dva zástupce z každé organizace. Právo hlasovat na jednání mají pověření zástupci členských organizací EXTRALIGY ČR v PÚ a pověření zástupci prvních 15 družstev mužů a 5 družstev žen celkového hodnocení letošního ročníku. Každá z těchto oprávněných organizací má jeden hlas. Vzhledem k tomu, že Váš zástupce s hlasem rozhodujícím bude zastupovat vůli Vaší organizace, je nutné, aby se při prezenci prokázal plnou mocí k zastupování (razítko a podpis starosty, ověření se nevyžaduje).


Doporučujeme všem žadatelům o pořádání soutěže EXTRALIGY v roce 2019, aby si ve vlastním zájmu připravili krátkou prezentaci své soutěže s dostatečnou vypovídající schopností o místě konání soutěže, povrchu tratě, organizačních předpokladech atd. Pro prezentaci bude v místě konání schůze možné využít PC s projektorem.Rozdělovník:
• členské organizace EXTRALIGY ČR v PÚ
• organizace, jejichž soutěžní družstva mužů se umístila na prvních 15 místech celkového pořadí EXTRALIGY 2018
• organizace, jejichž soutěžní družstva žen se umístila na prvních 5 místech celkového pořadí EXTRALIGY 2018
• žadatelé o pořádání soutěží EXTRALIGY v roce 2019

 

1. Sbory, které mají hlasovací právo: a. Členské organizace:

Babice

Libuň

Radimovice

Bašnice

Mladoňovice

Stará Říše

Bolatice

Neplachovice

Starý Lískovec SPORT

Břevenec

Opatovice

Velké Hoštice

Chotěmice

Pasohlávky

Žernovník

Chrášťany

Petrovice

 

Karolín

Plumlov

 

Letohrad - Kunčice

Radíkov

 

Sbory (mimo členů), které se umístily do 15. místa v kategorii mužů, resp. do 5. místa v kategorii žen v ročníku 2018:

Bezděkov pod Třemšínem

Olešná

Jinolice

Oponešice

Lavičky

Radostín nad Oslavou

Letohrad - Orlice

Skrochovice

Malé Hoštice

Sloup

Nevcehle

Trnava

Zahorčice

Olešná

 


Zdroj: Ing. Jiří Čech