Bookmark and Share

Pozvánka na členskou schůzi

Vydáno dne 22. 03. 2017 (2513 x přečteno)

 Extraligy ČR v požárním útoku, která se uskuteční v neděli 9. dubna 2017 od 12:00 hod. v restauraci Sport - Šenk, Osvobození 4, Ostopovice


Program členské schůze:
1. Prezence členů sdružení (11:30 hod), placení členského příspěvku 500,- Kč
2. Zahájení
3. Volba mandátové a volební, návrhové komise
4. Volba zapisovatele pořadu jednání a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva o činnosti sdružení a jeho hospodaření v roce 2016
6. Zpráva kontrolní komise
7. Organizační záležitosti, návrhy, doporučení z podzimního jednání, diskuse
8. Pravidla a podmínky pro pořadatele pro rok 2017
9. Zpráva mandátové komise
10. Schválení zprávy o činnosti a účetní uzávěrky za rok 2016
11. Volba rady extraligy a kontrolní komise
12. Usnesení
13. Závěr

V případě neúčasti statutárního zástupce SDH je nutné, aby se pověřený zástupce prokázal plnou mocí opatřenou razítkem a podepsanou starostou Vašeho sboru (úřední ověření nevyžadujeme).
Ing. Jiří Čech v. r. předseda rady Extraligy ČR v PÚ