Bookmark and Share

Pozvánka na jednání sdružení

Vydáno dne 08. 10. 2017 (2568 x přečteno)

Ve smyslu prováděcích předpisů EXTRALIGY ČR v PÚ pro rok 2017 naplňuje Váš Sbor dobrovolných hasičů podmínky účasti na podzimním jednání tohoto sdružení. Jménem rady EXTRALIGY si Vás na toto jednání dovoluji co nejsrdečněji pozvat. Schůze se uskuteční


Volejníků, Školní 20, Ostopovice, okres Brno – venkov
(100m pod původní restaurací Šenk)

Předmětem jednání bude následující program:
1. Zahájení, kontrola mandátů (11:30 – 12:00)
2. Organizační záležitosti, volba mandátové a volební komise
3. EXTRALIGA ČR v PÚ v roce 2017
4. Představení žadatelů o pořádání soutěží EXTRALIGY v roce 2018
5. Volba pořadatelů soutěží EXTRALIGY HVP v PÚ pro rok 2018
6. Návrhy a připomínky pro „Členskou schůzi EXTRALIGY ČR v PÚ“ k pravidlům soutěží,
jejich organizaci atd.
7. Zpráva volební komise o výsledku výběru pořadatelů
8. Stanovení termínů konání soutěží zařazených do EXTRALIGY 2018
9. Závěr


Z důvodu omezené kapacity jednacích prostor je pozvánka určena maximálně pro dva
zástupce z každé organizace. Právo hlasovat na jednání mají pověření zástupci členských
organizací EXTRALIGY ČR v PÚ a pověření zástupci prvních 15 družstev mužů a 5 družstev
žen celkového hodnocení letošního ročníku. Každá z těchto oprávněných organizací má jeden
hlas. Vzhledem k tomu, že Váš zástupce s hlasem rozhodujícím bude zastupovat vůli Vaší
organizace, je nutné, aby se při prezenci prokázal plnou mocí k zastupování (razítko a podpis
starosty, ověření se nevyžaduje).


Doporučujeme všem žadatelům o pořádání soutěže EXTRALIGY v roce 2018, aby si ve
vlastním zájmu připravili krátkou prezentaci své soutěže s dostatečnou vypovídající
schopností o místě konání soutěže, povrchu tratě, organizačních předpokladech atd. Pro
prezentaci bude v místě konání schůze možné využít PC s projektorem.


Ing. Jiří Čech
předseda rady EXTRALIGY ČR v PÚ


Rozdělovník:
 členské organizace EXTRALIGY ČR v PÚ
 organizace, jejichž soutěžní družstva mužů se umístila na prvních 15 místech
celkového pořadí EXTRALIGY 2017
 organizace, jejichž soutěžní družstva žen se umístila na prvních 5 místech celkového
pořadí EXTRALIGY 2017
 žadatelé o pořádání soutěží EXTRALIGY v roce 2018

 

 

1. Sbory, které mají hlasovací právo:
a. Členské organizace:
Babice (VS) Mikulovice (TR) Stará Říše Bezděkov pod Třemšínem Neplachovice Starý Lískovec SPORT Bolatice Opatovice (PR) Velké Hoštice Břevenec Pasohlávky Žernovník
Chotěmice Petrovice (TR) Chrášťany (LT) Plumlov Karolín Pustkovec Libuň Radíkov Letohrad Kunčice Radimovice

 

b. Sbory, které se umístily do 15. místa v kategorii mužů, resp. do 5. místa v kategorii žen v ročníku 2017:
Oponešice Chrášťany Renmotor Jinolice Skrochovice Prchalov Stará Říše Stará Říše Radíkov Trnava Louňovice pod Blaníkem Pasohlávky Bašnice Velké Hoštice Mladoňovice
Louňovice pod Blaníkem Lavičky Únětice Nevcehle Čikov

 

2. Sbory, které žádají o pořadatelství v roce 2018